รูป ซี่โครงหมูอบ ของร้าน The Village Farm To Cafe’