รูป เต่าปังลุยสวน ของร้าน The Village Farm To Cafe’