รูป ชุดข้าวแช่ ของร้าน NYE Caféstaurant โรงแรมอำแดง