1. [แถมฟรี] เมื่อสั่งซื้อก๋วยเตี๋ยวพิเศษ+ไข่ (เลือกเส้น) แถมฟรี ก๋วยเตี๋ยวธรรมดา (เลือกเส้น) จากปกติราคา 90 บาท พิเศษเพียง 80 บาท ร้าน ก๋วยเตี๋ยวโบราณกากหมูทรงเครื่อง