1. ข้าวหน้าเนื้อวากิว+ไข่ออนเซ็น • ข้าวหน้าเนื้ิอวากิวกับไข่ออนเซน​ ร้าน Cafe de canal กาแฟริมคลอง De canal cafe and bistro กาแฟริมคลอง
เมนูของร้าน Cafe de canal กาแฟริมคลอง De canal cafe and bistro กาแฟริมคลอง
ข้าวหน้าเนื้อวากิว+ไข่ออนเซ็นข้าวหน้าเนื้ิอวากิวกับไข่ออนเซน​
0 Like0 Comment
LikeShare
photo