เมนู Forest Bake BKK เซนทรัลเวิลด์ ชั้น7

ชื่อเมนูและราคา
Bread Loaf
Savory Bake
Sweet Bake
Tart
Cake
Others
Coffee
Tea
Others
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
SIGNATURE Fox Tales Carrot Cake
Lemon Meringue Tart