1. รวมรูปร้าน Mavin Coffee Roaster โรงคั่วกาแฟมาวิน (โรงคั่วกาแฟมาวิน) หลัง รพ.ศูนย์

รูป อเมริกาโน่เย็นไม่หวาน ของร้าน โรงคั่วกาแฟมาวิน หลัง รพ.ศูนย์