เมนู ขาหมูฮ่องเต้ (พรรณีย์) รามคำแหง 50

ชื่อเมนูและราคา
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
ข้าวขาหมู
ข้าวขาหมู
ข้าวคากิธรรมดา
ข้าวขาหมูธรรมดา
ข้าวขาหมู/คากิ เพิ่มไข่ พิเศษ 50บาท
ข้าวเปล่า
ขาหมูเปล่า