Wraptor อารีย์
Mex Food อร่อย เด็ด กลับมาซ้ำMexican food ร้านเด็ดกลางกรุง ครั้งก่อนลองอีกสาขาในอารีย์ วันนี้อีกสาขา มาตรฐานเหมือนกัน แต่ร้านนี้ใหญ่กว่า และหาที่จอดรถได้ง่ายกว่า วันนี้ลอง ##Taco Chips Set Guacamloe set ##Burrito Beef Steak อันนี้เด็ด ชอบๆ... อ่านต่อ
0 Like0 Comment
LikeShare
photo