1. ปลาทับทิมนิ่งมะนาว • ไม่ได้มาเป็นตัว แต่มาเป็นชิ้นๆ แลจะไม่สด ร้าน ร้านอาหารแพขุนวัง
เมนูของร้าน ร้านอาหารแพขุนวัง
ปลาทับทิมนิ่งมะนาวไม่ได้มาเป็นตัว แต่มาเป็นชิ้นๆ แลจะไม่สด
0 Like0 Comment
LikeShare
photo