1. Sunrise black tea • ร้านนี้ขึ้นชื่อเรื่องของมัมฉะ แต่เมนูอื่นก็ไม่น้อยหน้า วันนี้ได้ลองชาดำส้ม รสชา ร้าน ChaEn Matcha Siam Square One
เมนูของร้าน ChaEn Matcha Siam Square One
Sunrise black teaร้านนี้ขึ้นชื่อเรื่องของมัมฉะ แต่เมนูอื่นก็ไม่น้อยหน้า วันนี้ได้ลองชาดำส้ม รสชา
ชาดำส้ม ดีอย่างลงตัวร้านนี้ขึ้นชื่อเรื่องของมัทฉะ แต่เมนูอื่นก็ไม่น้อยหน้า วันนี้ได้ลองชาดำส้ม รสชาดีงาม ส้มที่ร้านเขาใช้ส้มคั้นสด ถือว่าดีเลย ดีกว่าหลายร้านที่ใช้ส้มกล่อง... อ่านต่อ
0 Like0 Comment
LikeShare
photo