รูป Crystal Bread W/ Tomato, Garlic & Olive Oil 35 บาท ของร้าน Uno Mas Central Chidlom