รูป สเต็กเนื้อโคขุน##1 ของร้าน เดอ วีว่า มโนรมณ์ 4