รูปทั้งหมดร้าน Lucky Pierrot Onuma Highway, Hokodate