1. รวมรูปร้าน วัวล้วนๆ ไม่มีควายผสม (วัวล้วนๆพลัส ไม่มีควายผสม) ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ชั้น B

รูปทั้งหมดร้าน วัวล้วนๆพลัส ไม่มีควายผสม ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ชั้น B