1. รวมรูปร้าน วัวล้วนๆ ไม่มีควายผสม (วัวล้วนๆพลัส ไม่มีควายผสม) ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ชั้น B

รูป วัวล้วนๆมีโอริโอ้ผสม 2 เท่า ของร้าน วัวล้วนๆพลัส ไม่มีควายผสม ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ชั้น B