รูป คาปูชิโน ร้อน (8 oz.) ของร้าน คาเฟ่ อเมซอน ปตท.บจก.สมบูรณ์เอ็นเนอร์จี