เมนู Casa Lapin (คาซ่า ลาแปง) เซ็นทรัลเวิลด์

ชื่อเมนูและราคา
Promotion September 2020
ซื้อ 2 แถม 2 - ซื้อเครื่องดื่มราคา 130 บาท 2 แก้ว ฟรี 2 แก้ว รับสิทธิ์ซื้อ Bakery ลด 20% ทันที
ซื้อ 2 แถม 2 - ซื้อเครื่องดื่มราคา 130 บาท 2 แก้ว ฟรี 2 แก้ว รับสิทธิ์ซื้อ Bakery ลด 20% ทันที
THB 220
ซื้อ 2 แถม 2 - ซื้อเครื่องดื่มราคา 120 บาท 2 แก้ว ฟรี 2 แก้ว รับสิทธิ์ซื้อ Bakery ลด 20% ทันที
ซื้อ 2 แถม 2 - ซื้อเครื่องดื่มราคา 120 บาท 2 แก้ว ฟรี 2 แก้ว รับสิทธิ์ซื้อ Bakery ลด 20% ทันที
THB 220
ซื้อ 2 แถม 2  - ซื้อเครื่องดื่มราคา 110 บาท 2 แก้ว ฟรี 2 แก้ว รับสิทธิ์ซื้อ Bakery ลด 20% ทันที
ซื้อ 2 แถม 2 - ซื้อเครื่องดื่มราคา 110 บาท 2 แก้ว ฟรี 2 แก้ว รับสิทธิ์ซื้อ Bakery ลด 20% ทันที
THB 220
Seasonal Drink
Hot Coffee
Iced Coffee
Cold Brew
Refreshment
Non-Coffee Hot
Non-Coffee Iced
Signature
Bingsu
Bakery
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
flat white
flat white
Mr. Grey
Mr. Grey
Piccolo
Piccolo
Caramel Macchiato
Caramel Macchiato
Iced Cappuccino
Iced Cappuccino
Tropical Soul
Tropical Soul
Load more...