1. ซื้อ 2 แถม 2 - ซื้อเครื่องดื่ม 2 แก้ว ฟรี 2 แก้ว รับสิทธิ์ซื้อ Bakery ลด 20% ทันที • [Promotion] ซื้อ 2 แถม 2 - ซื้อเครื่องดื่ม 2 แก้ว ฟรี 2 แก้ว รับสิทธิ์ซื้อ Bake ร้าน Casa Lapin เซ็นทรัลเวิลด์
เมนูของร้าน Casa Lapin เซ็นทรัลเวิลด์
[Promotion] ซื้อ 2 แถม 2 - ซื้อเครื่องดื่ม 2 แก้ว ฟรี 2 แก้ว รับสิทธิ์ซื้อ Bake - ซื้อ 2 แถม 2 - ซื้อเครื่องดื่ม 2 แก้ว ฟรี 2 แก้ว รับสิทธิ์ซื้อ Bakery ลด 20% ทันที
0 Like0 Comment
LikeShare
photo