เมนู ภัตตาคาร ตั้งใจอยู่ (Tang Jai You Restaurant) เยาวราช

ชื่อเมนูและราคา
ภาพถ่ายป้ายเมนูนี้ Wongnai ได้รับมาจากร้านอาหารผ่านทางอีเมลหรือช่องทางอื่นที่ใช้ติดต่อ หรือจากสมาชิก Wongnai ที่ส่งเข้ามาผ่านทาง application / website ราคาอาหารอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทำการเช็คราคากับร้านอาหารก่อนเข้าใช้บริการที่ร้านอาหาร
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
แฮกึน
แฮกึน
ปลาดิบจีน
ปลาดิบจีน
เผือกหิมะ
เผือกหิมะ
ออส่วน
ออส่วน
ขาห่านอบหม้อดิน
ขาห่านอบหม้อดิน
แพะเย็น
แพะเย็น
Load more...