รูป [อร่อยซ่ากับโค้ก] ลด 39% ชุดอิ่มคุ้ม แมคข้าวกะเพรา ของร้าน Swensen's โคลีเซียมยะลา