รูป Dark Chocolate Sorbet (ดาร์ค ช็อกโกแลต ซอร์เบท์) - (Scoop) ของร้าน Swensen's โคลีเซียมยะลา