รูป ลาเต้อเมซอน ร้อน (8 oz.) ของร้าน คาเฟ่ อเมซอน หจก.ไชโยปิโตรเลียม