รูปทั้งหมดร้าน ข้าวมันเนื้อ FAT MEAT ลาดพร้าว ซอย 87