เมนู The Bakery The Athenee Hotel

ชื่อเมนูและราคา
Bread
French Bread
French Bread
THB 180
Fougrasse
Fougrasse
THB 215
Raisins Bread
Raisins Bread
THB 150
Salad
Sandwich
Great Grand Croissant
Great Grand Sweet
Cake
Cookies
Soft Drinks
Cold Coffee
Thai Beverages
Healthy Mix
Fresh Juice
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
Butterfly Cookies
Lemon Bar
Pecan Bar