รูป น้ำอัญชันลิ้นจี่ ของร้าน บ้านล้มบนฟูก Home&cafe