เมนู Arno’s Silom Serene Hotel (อาโนส์ โรงแรมสีลมศิรินทร์) โรงแรมสีลมศิรินทร์

เบอร์เกอร์ต้นตำรับ - เนื้อดรายเอจด์ 200 กรัม, เบคอน, หอมผัด, มะเขือเทศ และผักสลัด

4 รูป1 แนะนำ