รูป ตำหอยแครง ของร้าน ร้านตำแซ่บอุดรธานี แยกวิทยาลัยพละ