รูป แกงหน่อไม้ ของร้าน ร้านตำแซ่บอุดรธานี แยกวิทยาลัยพละ