เมนู CHA BAR BKK (ชาบาร์ บีเคเค) รัชดาภิเษก ป๊อบอัพ

ชื่อเมนูและราคา
Recommended
Promotion
Bottle (400ml)
Flourless Brownie
Home edition