รูป Classic Milk CHA (ชานมคลาสสิค) ของร้าน ชาบาร์ บีเคเค รัชดาภิเษก ป๊อบอัพ