PARADAi Crafted Chocolate & Cafe ถ.ตะนาว
😍😍😍
Chocolate เจ้มจ้น 🍫มาช่วงจะมานั่งกินสวยๆในร้านก็ไม่ได้ ได้แต่หนีบ Ready-to-Drink Signature Chocolate ในขวดสวยงาม (กระดาษทิชชูก็สวย 555+) กลับไป รสชาติเข้มข้น สมราคา การบริการยอดเยี่ยม สุภาพ อ่อนน้อม ... ควรต้องหาโอกาสกลับไปอีกครั้ง... อ่านต่อ
6 Likes0 Comment
LikeShare
photo