รูป Agedashi tofu ของร้าน ฮิโรฮะ ราเมน อิซากาย่า Mega Bangna