รูป บิงชูชาไทย ของร้าน ถิงถิง บิงซูน้ำขิง โชคชัย4 ซอย34