รูป หมี่ขาวเย็นตาโฟต้มยำพิเศษ ของร้าน เตี๋ยวแคะ วันวาน ดิโอลด์ สยาม พลาซ่า