รูป 3ชั้นราชาขีดละ##1 ของร้าน หมูทอด 3 กษัตริย์ โชคชัย4