เมนู ก๋วยเตี๋ยวหลอดตลาดน้อย - เจ๊แต

ชื่อเมนูและราคา
เมนูแนะนำ
ก๋วยเตี๋ยวหลอดเส้นใหญ่+ไข่พะโล้+น่องไก่
1 แนะนำ
THB 59
หมด
ก๋วยเตี๋ยวหลอดเส้นหมี่+ไข่พะโล้+น่องไก่
THB 59
หมด
ก๋วยเตี๋ยวหลอดเส้นผสม+ไข่พะโล้+น่องไก่
เส้นใหญ่+เส้นหมี่
THB 67
หมด
เมนูอาหารเจ (ขายเฉพาะช่วงกินเจ)
ก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่อง
ก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องใส่ไข่พะโล้
ก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องใส่ไข่พะโล้+น่องไก่
ก๋วยเตี๋ยวหลอดโบราณ
เพิ่มพิเศษ
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
ก๋วยเตี๋ยวหลอดเส้นใหญ่+ไข่พะโล้+น่องไก่