เมนู หอมดีหมี่เกี๊ยว

บะหมี่เกี๊ยวแห้งหมูแดง+หมูกรอบ

8 รูป5 แนะนำ