เมนู Mr.Q Taiwanese Dessert

ชื่อเมนูและราคา
ภาพถ่ายป้ายเมนูนี้ Wongnai ได้รับมาจากร้านอาหารผ่านทางอีเมลหรือช่องทางอื่นที่ใช้ติดต่อ หรือจากสมาชิก Wongnai ที่ส่งเข้ามาผ่านทาง application / website ราคาอาหารอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทำการเช็คราคากับร้านอาหารก่อนเข้าใช้บริการที่ร้านอาหาร
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
Taiwanese Shaved Ice 4 Toppings
Taiwanese Shaved Ice 4 Toppings
ขนมหวานไต้หวัน
ขนมหวานไต้หวัน
I Am Milk
I Am Milk
Cold Brew
Cold Brew
5 Toppings
5 Toppings
I am happy
I am happy
Load more...