เมนู Funky grill (Funky grill) สามย่าน

ชื่อเมนูและราคา
AL แอลกอฮอล์
PRO LE-12 FR IC-2
PRO LE-12 FR IC-2
THB 699
หมด
PRO CH-12 FR IC-2
PRO CH-12 FR IC-2
THB 659
หมด
PRO SI-12 FR IC-2
PRO SI-12 FR IC-2
THB 799
หมด
PRO LE-5 FR IC-1
PRO LE-5 FR IC-1
THB 299
หมด
PRO CH-5 FR IC-1
PRO CH-5 FR IC-1
THB 299
หมด
PRO SI-5 FR IC-1
PRO SI-5 FR IC-1
THB 349
หมด
PRO LE-3 FR IC-1
PRO LE-3 FR IC-1
THB 199
หมด
PRO SI-3 FR IC-1
PRO SI-3 FR IC-1
THB 249
หมด
PRO CH-3 FR IC-1
PRO CH-3 FR IC-1
THB 179
หมด
BUFFE
BF เนื้อวัว
เมนูไก่ทอดตัด 0 บาท
PK หมู
CH ไก่
OT อื่นๆ
OT อื่นๆ
BF เนื้อวัว
PK หมู
PF แปรรูป
DS ของหวาน
AL แอลกอฮอล์
VG ผัก
SF ทะเล
VG ผัก
PF แปรรูป
LP แกะ
SF ทะเล
CH ไก่
PK หมู
PK หมู
CH ไก่
NA ไม่มีแอล
VG ผัก
VG ผัก
FK ฟังกี้กริลล์
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
อกไก่
ข้าวโพดอ่อน