1. รวมรูป ร้านอาหาร TEDDY's Burgers (เทดดี้ส์ บิ๊กเกอร์ เบอร์เกอร์) Sukhumvit 49 โดยคนที่ไปกินจริง

รูปทั้งหมดร้าน เทดดี้ส์ บิ๊กเกอร์ เบอร์เกอร์ Sukhumvit 49 - Wongnai

  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคา หรือ สมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ