รูป ก๋วยเตี๋ยวปลาหมึกยักษ์ ของร้าน ชมนาคาเฟ่ ชมนาคาเฟ่