1. ปลาซาบะย่างเกลือกระทะร้อน (จาน) • ปลาซาบะย่างเกลือกระทะร้อน (จาน) ร้าน Yayoi เทสโก้ โลตัส ชัยนาท
เมนูของร้าน Yayoi เทสโก้ โลตัส ชัยนาท
ปลาซาบะย่างเกลือกระทะร้อน (จาน)ปลาซาบะย่างเกลือกระทะร้อน (จาน)
0 Like0 Comment
LikeShare
photo