1. สเต๊กปลาซาบะกระทะร้อน (จาน) • สเต๊กปลาซาบะกระทะร้อน (จาน) ร้าน Yayoi เทสโก้ โลตัส ชัยนาท
เมนูของร้าน Yayoi เทสโก้ โลตัส ชัยนาท
สเต๊กปลาซาบะกระทะร้อน (จาน)สเต๊กปลาซาบะกระทะร้อน (จาน)
0 Like0 Comment
LikeShare
photo