เส้นหมี่ชิ้นสดเปื่อย
มีดีที่ลูกชิ้น ไม่ใส่ถั่วงอก ใส่ผักกาดขาวแทน แปลกดี แต่ก็ทานได้
0 Like0 Comment
LikeShare
photo