เมนู โจ๊กปรินซ์ บางรัก (รอบเย็น) (โจ๊กปรินซ์)

โจ๊ก เครื่องใน/หมูสับ/ไข่เยี่ยวม้า

3 รูป11 แนะนำ