เมนู โจ๊กปรินซ์ บางรัก (รอบเย็น) (โจ๊กปรินซ์)

โจ๊กหมูใส่ไข่

22 รูป38 แนะนำ