รูป โจ๊กหมูสับ ของร้าน โจ๊กปรินซ์ บางรัก (รอบเย็น)