1. ไส้อั่ว+น้ำพริกหนุ่ม+แคบหมู • ไส้อั่ว+น้ำพริกหนุ่ม+แคบหมู ร้าน ส้มตำนัว (เจ้าเก่าสยาม) Siam Square Soi 5
เมนูของร้าน ส้มตำนัว (เจ้าเก่าสยาม) Siam Square Soi 5
ไส้อั่ว+น้ำพริกหนุ่ม+แคบหมูไส้อั่ว+น้ำพริกหนุ่ม+แคบหมู
0 Like0 Comment
photo