รูป บัวลอยน้ำขิง ของร้าน นายแว่น น้ำเต้าหู้ ปาท่องโก๋